Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING PADELSHOP BV.

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Alle persoonsgegevens verzameld door Padelshop BV. worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

PadelShop B.V. ('PadelShop.com'), gevestigd te (2404 HH) Alphen aan den Rijn aan Hoorn 135, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens door PadelShop BV. . PadelShop.com is telefonisch bereikbaar op het nummer +316 14217656 en per e-mail op support@padelshop.com

WELKE PERSOONSGEGEVENS DOET PADELSHOP BV. INZAMELEN VOOR WELKE DOELEINDEN EN MET WELKE RECHTSGROND?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. We kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, sociale media. In de volgende situaties kunnen wij persoonsgegevens verzamelen.

Gegevens voor uw bezoek aan de website
Wij zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. Hiervoor verzamelen wij uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt op onze website. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens bestaat uit een gerechtvaardigd belang, namelijk het optimaliseren van onze website en het verbeteren van onze dienstverlening.

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling
Als u een bestelling plaatst zonder een account aan te maken, verzamelen wij een aantal gegevens van u. Dit zijn uw voor- en achternaam, e-mailadres, postcode, huisnummer en eventuele toevoegingen, woonland, telefoonnummer, afleveradres en of u een particuliere of zakelijke klant bent. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te kunnen verwerken en eventuele vragen hierover te kunnen beantwoorden. Deze gegevens hebben we ook nodig voor eventuele retouren of reparaties. De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

Als iemand anders een bestelling plaatst en jouw adres als afleveradres kiest, krijgen wij van die persoon je voor- en achternaam en je adresgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de bestelling te kunnen verwerken.

Gegevens in uw account
Als u een account aanmaakt op onze website, verzamelen wij een aantal gegevens van u. Denk hierbij aan uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, factuurgegevens, afleveradres en of u een particuliere of zakelijke klant bent. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te kunnen verwerken en eventuele vragen hierover te kunnen beantwoorden. Deze gegevens hebben we ook nodig voor eventuele retouren of reparaties. In uw account kunt u ook uw bestelhistorie inzien. Vanuit uw account kunt u bestellingen plaatsen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Informatie over uw contact met onze klantenservice
Als je via het contactformulier of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice, verzamelen we een aantal gegevens van je. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres, de inhoud van de correspondentie en eventueel uw telefoonnummer en bedrijfsnaam. Als je telefonisch of via WhatsApp contact opneemt met onze klantenservice, slaan we ook je telefoonnummer op. Deze gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken. De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van het contract dat we met u hebben gesloten.

Social media
We zijn actief op verschillende social media kanalen, waaronder Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Als u met ons communiceert via social media kanalen, kunnen wij uw gegevens ontvangen. Denk hierbij aan uw (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens bestaat uit een gerechtvaardigd belang, namelijk het verbeteren van onze dienstverlening en het verhogen van de klanttevredenheid.

Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw e-mailadres. Om je de nieuwsbrief te kunnen sturen hebben we je e-mailadres nodig. De wettelijke basis voor de verwerking van deze informatie is uw toestemming.

MET WIE DOET PADELSHOP BV. UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan tot onze groep behorende ondernemingen ten behoeve van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Dit is met name nodig om van al onze diensten gebruik te kunnen maken. Er zijn ook een aantal situaties waarin wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zoals Google om de gegevens over uw websitegebruik te analyseren en de website en communicatie te personaliseren en om relevante aanbiedingen en advertenties te tonen. Padelshop stuurt voor deze doeleinden geen gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of andere direct identificerende gegevens naar deze partijen. Google kan persoonsgegevens van u ontvangen door deze met cookies te verzamelen. BijPrivacy en voorwaarden van Google site vindt u meer informatie over hoe en waarom het verzamelen van persoonsgegevens met cookies wordt gedaan door Google.

HOE LANG GAAT PADELSHOP BV. UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verwerken. Hierbij hanteren wij over het algemeen een bewaartermijn van twee (2) jaar, tenzij u een account heeft aangemaakt, zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren. We bewaren de gegevens in uw account zolang uw account actief is. Als je gedurende een periode van drie jaar niet hebt ingelogd op je account, sluiten we je account en verwijderen we je persoonsgegevens. De gegevens die u ons heeft verstrekt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen, worden bewaard totdat u aangeeft hier geen prijs meer op te stellen. Bij een wettelijke verplichting hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Na deze periode zullen wij uw gegevens verwijderen.

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft de volgende rechten:
- Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
- Recht om uw persoonsgegevens te corrigeren;
- Recht om uw persoonsgegevens te verwijderen;
- Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór een dergelijke intrekking is gegeven;
- het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via support@padelshop.com. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken op uw verzoek.

DOET PADELSHOP BV. GEBRUIK GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

Nee, wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

HOE WORDT PADELSHOP B.V. VERWERKEN MET PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN?

Onze diensten zijn gericht op personen van zestien (16) jaar en ouder. Kinderen tot zestien (16) jaar hebben de (toestemming voor) toestemming nodig van een persoon die het ouderlijk gezag heeft. Mocht je vermoeden dat wij zonder (toestemming tot) toestemming persoonsgegevens verwerken van een persoon jonger dan zestien (16) jaar, neem dan contact met ons op via support@padelshop.com

HOE WORDT PADELSHOP B.V. UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN?

PadelShop B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Als je vragen hebt over de veiligheid van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via support@padelshop.com