Integritetspolicy

SEKRETTSUPPGIFTER PLAZA PADEL

Vi hanterar din integritet med omsorg. Alla personuppgifter som samlas in av Plaza Padel Holding B.V. och dess (små) dotterbolag (hädanefter "Plaza Padel") kommer att behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy.

De (små) dotterbolagen är:
- Plaza Padel Beheer B.V.
- Plaza Padel Waalwijk B.V.
- Plaza Padel Enschede B.V.
- Plaza Padel Rijswijk B.V.
- Plaza Padel Amsterdam B.V.
- Plaza Padel E-Commerce B.V.
- PadelShop B.V.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Plaza Padel Holding B.V. ('Plaza Padel'), med sitt säte i (1059 CL) Amsterdam på Vliegtuigstraat 6-D, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter av alla företag som är associerade med Plaza Padel. Plaza Padel kan nås per telefon på nummer +31(0) 70 514 7085 och via e-post på info@plazapadel.com.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR PLAZA PADEL IN FÖR VILKA SYFTEN OCH MED VILKEN RÄTTSLIG GRUND?

Vi samlar in dina personuppgifter eftersom du har lämnat dem till oss. Vi kan även få dina personuppgifter från andra källor, såsom Playtomic och sociala medier. Vi kan samla in personuppgifter i följande situationer.

Data för ditt besök på webbplatsen
Vi ser till att vår webbplats fungerar korrekt. För att göra det samlar vi in ​​din IP-adress, information om din webbläsare, vilket operativsystem du använder och vilka sidor du besöker på vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter består av ett berättigat intresse, nämligen optimering av vår webbplats och förbättring av våra tjänster.

Data för att behandla din beställning
Om du gör en beställning utan att skapa ett konto, samlar vi in ​​ett antal data från dig. Det är ditt för- och efternamn, e-postadress, postnummer, husnummer och eventuellt tillägg, bostadsland, telefonnummer, leveransadress och om du är privat- eller företagskund. Vi behöver denna information för att kunna behandla din beställning och svara på eventuella frågor du kan ha om den. Vi behöver även denna information för eventuella returer eller reparationer. Den rättsliga grunden för att behandla dessa uppgifter är fullgörandet av det avtal som vi har slutit med dig.

Om någon annan lägger en beställning och väljer din adress som leveransadress kommer vi att få ditt för- och efternamn samt dina adressuppgifter från den personen. Vi behöver denna information för att kunna behandla beställningen.

Data på ditt konto
Om du skapar ett konto på vår webbplats samlar vi in ​​ett antal data från dig. Detta inkluderar ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, faktureringsinformation, leveransadress och om du är privat- eller företagskund. Vi behöver denna information för att kunna behandla din beställning och svara på eventuella frågor du kan ha om den. Vi behöver även denna information för eventuella returer eller reparationer. På ditt konto kan du även se din beställningshistorik. Från ditt konto kan du lägga beställningar. Den rättsliga grunden för att behandla denna information är genomförandet av det avtal vi har med dig.

Information om din kontakt med vår kundtjänst
Om du kontaktar vår kundtjänst via kontaktformuläret eller via e-post samlar vi in ​​ett antal uppgifter från dig. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress, innehållet i korrespondensen och eventuellt ditt telefonnummer och företagsnamn. Om du kontaktar vår kundtjänst via telefon eller WhatsApp så lagrar vi även ditt telefonnummer. Vi behöver denna information för att kunna behandla din begäran. Den rättsliga grunden för att behandla dessa uppgifter är fullgörandet av det avtal som vi har slutit med dig.

Detaljer om din bokning
Om du bokar någon av våra kurser på vår hemsida registrerar du dina personuppgifter via bokningsverktyget Playtomic. Vi samlar in data som samlas in via Playtomic.Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är fullgörandet av det avtal vi sluter med dig

Sociala medier
Vi är aktiva på olika sociala mediekanaler, inklusive Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du kommunicerar med oss ​​via sociala mediekanaler kan vi ta emot dina uppgifter. Detta inkluderar ditt (användar)namn, bostadsort, e-postadress och kön. Den rättsliga grunden för att behandla dessa uppgifter består av ett berättigat intresse, nämligen att förbättra våra tjänster och öka kundnöjdheten.

Nyhetsbrev
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress. Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av denna information är ditt samtycke.

Med VEM DELAR PLAZA PADEL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi tillhandahåller dina personuppgifter till företag som tillhör vår koncern i syfte att ingå och verkställa det avtal som vi har slutit med dig. Detta är särskilt nödvändigt för att kunna använda alla våra tjänster. Det finns också ett antal situationer där vi tillhandahåller dina personuppgifter till tredje part. Vi tillhandahåller dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att fullgöra det avtal vi har med dig. Om du gör en beställning på vår hemsida kommer vi att lämna dina uppgifter till våra logistikpartners. De behöver denna information för att leverera din beställning till din valda adress och för att hålla dig informerad om våra framsteg. Vi tillhandahåller även dina personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att skydda legitima intressen (till exempel underhåll och förbättring av vår webbplats), om detta krävs enligt lag eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke. I alla fall tillhandahåller vi inte mer personuppgifter än nödvändigt.

HUR LÄNGE BEVARAR PLAZA PADEL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter inte längre än nödvändigt för att förverkliga de syften som vi behandlar dina uppgifter för. I detta sammanhang använder vi i allmänhet en lagringstid på två (2) år, såvida du inte har skapat ett konto, registrerat dig för vårt nyhetsbrev eller om vi inte är lagligt skyldiga att behålla dina personuppgifter under en längre period. Vi kommer att behålla uppgifterna på ditt konto så länge ditt konto är aktivt. Om du inte har loggat in på ditt konto under en period av tre år kommer vi att stänga ditt konto och ta bort dina personuppgifter. De uppgifter som du har försett oss med för att kunna skicka dig nyhetsbrevet, kommer att lagras tills du anger att du inte längre vill ta emot det. I händelse av en juridisk förpliktelse kommer vi att tillämpa den lagliga lagringstiden. Efter denna period tar vi bort dina uppgifter.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU AVSEENDE DINA PERSONUPPGIFTER?

Du har följande rättigheter:
- Rätt till tillgång till dina personuppgifter;
- Rätt att rätta dina personuppgifter;
- Rätt att ta bort dina personuppgifter;
- Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
- Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
- Rätt till överförbarhet av dina personuppgifter;
- rätt att återkalla ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen på grundval av det samtycke som gavs före ett sådant återkallande;
- rätten att lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten;

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss på it@plazapadel.com. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt, i alla fall inom fyra (4) veckor.

ANVÄNDER PLAZA PADEL AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE?

Nej, vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande.

HUR HANTAR PLAZA PADEL PERSONUPPGIFTER OM BARN?

Våra tjänster riktar sig till personer som är sexton (16) år och äldre. Barn upp till sexton (16) år behöver (tillstånd för) tillstånd av en person som har föräldraansvar.Om du misstänker att vi behandlar personuppgifter om en person under sexton (16) år utan (behörighet till) samtycke, vänligen kontakta oss på it@plazapadelcom.

HUR SKYDDAR PLAZA PADEL DINA PERSONUPPGIFTER?

Plaza Padel har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten eller olaglig behandling och mot förlust, förstörelse, skada, ändring eller avslöjande. Om du har några frågor om säkerheten för dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på it@plazapadel.com.

.